ku游备用登录入口二

ku游备用登录入口二: 2023年ku游备用登录入口二(计算机科学与技术)二学位面试结果公示

发布者:王诗苇发布时间:2023-07-06浏览次数:654

经学校组织资格审查和面试,确定以下35名同学通过2023年ku游备用登录入口二(计算机科学与技术)二学位面试,现将录取结果公示如下。

录取结果-公示.xlsx

 公示时间:2023年7月6日--7日。

 公示电话:027-88385413。

 

                                  ku游备用登录入口二

                                               2023年7月6日

 


ku游备用登录入口二 - 【集团】股份有限公司